Informacje prawne

Prawa autorskie

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty, oprogramowanie i inne pliki tworzące serwisy w tej domenie stanowią własność firmy Planeta Mody Sp. z o.o., ul. Lubelska 43H, 10-410 Olsztyn lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Copyright (c) 2013 Planeta Mody Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnienie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z firmą Planeta Mody Sp. z o.o.

Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe firma Planeta Mody Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne. Autor nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.